blog-grid

La psicomotricitat fina

Als nens i nenes de la classe dels Taronges ens encanta fer activitats de psicomotricitat fina! La psicomotricitat fina és un dels punts que més es treballen amb els alumnes de P2. És important enfortir els dits i guanyar agilitat per poder fer la pin...