Bases psicopedagògiques


 • A Mainada, integrem les metodologies tradicionals amb els darrers coneixements i les noves aportacions sobre desenvolupament infantil: Maria Montessori, Piaget, Vigostky, Bruner, la creativitat de Reggio Emilia, els aprenentatges primerencs amb Glenn Doman, Howard Gardner i les intel·ligències múltiples i la intel·ligència. emocional


 • Créixer en un entorn afectuós i de respecte envers un mateix i els altres.


 • Potenciem que l’infant experimenti i que conegui el món que l’envolta a partir de les experiències i vivències.


 • Els hàbits i les rutines ajuden els infants a assolir un bon nivell d’autonomia i de seguretat personal.Cultura del pensament • Seguim un nou model pedagògic basat en la cultura del pensament.
  Fem servir el pensament com a estratègia pedagògica i les rutines de
  pensament per promoure la comprensió i l’aprenentatge.


 • Promovem l’ús del pensament visible de la universitat de Harvard, així com altres metodologies per fomentar el pensament analític, crític i creatiu.


 • L’aprenentatge no arriba als alumnes només amb la transmissió de la informació, l’aprenentatge real es dona quan els infants fan quelcom amb aquella informació.Aprenentatges Primerencs


 • L’estimulació visual, auditiva i motriu a partir dels bits, l’audició musical i el programa físic, es realitzen diariàment a la nostra escola.


 • El major període de creixement cerebral es produeix entre els 0 i els 6 anys.


 • Un entorn i els estímuls adequats ajudaran a engegar el projecte que cada infant porta en néixer.


 • Part de la tasca de la llar d’infants és ajudar a desplegar l’enorme potencial que cada infant porta dins.

Intel·ligències múltiples • Entenem l’aprenentatge de forma globalitzada: tan importants són els conceptes, la música i la plàstica, com les habilitats emocionals.


 • Cadascuna de les àrees d’aprenentatge es treballa de manera globalitzada i conjunta.Educació emocional


 • A Mainada, potenciem un entorn en què el nen/a se senti estimat i acollit.


 • L’estimació i l’afecte són el motor per a l’aprenentatge.


 • La motivació, l’interès, voler superar nous reptes, tolerar les negatives, acceptar-se a un mateix... són elements claus que permetran a l’infant avançar en el coneixement de l‘entorn i d’ell mateix.


 • Formació integral dels infants capaços de sentir, conviure, ser i fer.Relació amb les famílies • Entenem que la col·laboració i la participació de les famílies és clau en la tasca educativa.


 • El contacte diari de la família amb la tutora de cada alumne és important per treballar plegats i, així, afavorir un desenvolupament harmònic i integral de l’infant.

Escola trilingüe • A Mainada parlem català, castellà i anglès a diari.


 • Per a l’ensenyança de l’anglès, emprem el mètode TET (ToTal English Teaching).


 • La fonètica, el vocabulari i algunes expressions s’aprenen de manera espontània a partir del joc i les cançons (ToTal English Teaching).


 • Els nens i nenes tenen la capacitat innata d’aprendre qualsevol idioma de manera natural i espontània durant els primers mesos de vida.


Consulta la nostra oferta en extraescolars

VEURE'N MÉS